Treasure of Chinese Instrumental Music: Guzheng - Multi-interprètes

Treasure of Chinese Instrumental Music: Guzheng

Multi-interprètes

  • Genre: Cordes chinoises
  • Release Date: 2012-08-14
  • Explicitness: notExplicit
  • Pays: FRA
  • Track Count: 29

  • ℗ 2012 Domo Records, Inc

Titres

Title Artiste Time
1
Chen Xing-Yuan Married the Bar Cao Dongfu 2:35 EUR 0.99
2
Four Brocade Zhao Yuzhai 3:47 EUR 0.99
3
Lotus Flower Emerging from Wat Luo Jiuxiang 3:43 EUR 0.99
4
Rain Falling On the Plantain B Liu Tianyi 4:26 EUR 0.99
5
Shooting Down Wild Geese Ding Boling 6:19 EUR 0.99
6
Dance of the Yao People Ye Shenlong 5:13 EUR 0.99
7
Spring Morning in Snow Mountai Fan Shange 4:14 EUR 0.99
8
Shooting the Drum On Xiang Sha Qu Yun 6:26 EUR 0.99
9
Flowing Water and Floating Clo Rao Ningxin 5:01 EUR 0.99
10
Battling Against the Typhoon Lin Ling 4:48 EUR 0.99
11
Lin Chong Fled to Liang Shan Luo Jing 5:53 EUR 0.99
12
Fantasia Luo Xiaoci 9:15 EUR 0.99
13
Roar of Iron Horses Sun Xin 7:06 EUR 0.99
14
A Traditional Tune in Common Cao Zheng 2:21 EUR 0.99
15
Autumn Moon Over the Han Palac Gao Zicheng 3:35 EUR 0.99
16
Ospreys Sporting With Water Su Wenxian 6:15 EUR 0.99
17
Spring in the Fields Zhao Dengshan 2:33 EUR 0.99
18
Liu-Qing-Niang Lin Maogen 3:47 EUR 0.99
19
A Tune of Qin Mulberry Zhou Yanjia 5:07 EUR 0.99
20
Going Up to the Boudoir Cao Guifen 1:53 EUR 0.99
21
Song of Han Jiang Ren Qingzhi 3:59 EUR 0.99
22
High Mountains and Flowing Wat Hon Seewah 5:44 EUR 0.99
23
The New Song of Dongting Wang Changyuan 3:44 EUR 0.99
24
Lives of the Craft Crew Xu Lingzi 5:20 EUR 0.99
25
The Miraculous Saving of Chen Li Meng 5:24 EUR 0.99
26
Evening Song in the Fishing Bo Wang Zhongshan 4:24 EUR 0.99
27
Tears of Xiangfei Yuan Sha 3:13 EUR 0.99
28
Capriccio On a Xinjiang Theme Ren Jie 9:36 EUR 0.99
29
Busy Spinning Wong Kinwai 3:49 EUR 0.99